Зохиогчийн бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. © 2017 он.

Хөгжүүлсэн: М-Эйч-И ХХК

Холбоо барих  |

Ажлын байр

 

Барилга угсралт

Барилга угсралтын ажлын хүрээнд дараах үйлчилгээг мэргэжлийн өндөр түвшинд, сүүлийн үеийн техник технологиор хийж гүйцэтгэж байна. Үүнд:

 

• Барилга угсралт

• Усны нөөцийн хайгуул, судалгаа

• Инженер геологи, геотехникийн судалгаа

• Ус хангамж ариутгах татуургын системийн угсралт

• Үерийн хамгаалалт, далангийн угсралт

• Цэвэрлэх байгyуламж, усны чанар сайжруулах технологи

• Эргийн бэхэлгээ, түшиц ханын угсралт

• Хөрсний усны түвшин доошлуулалт

• Хөдөө аж ахуй, газар тариалангийн усжуулалтын систем

• Усны техник тоног төхөөрөмжийн худалдаа, нийлүүлэлт