Зохиогчийн бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. © 2017 он.

Хөгжүүлсэн: М-Эйч-И ХХК

 2011 он

 2012 он

 2013 он

 2014 он

 2015 он

 2016 он

 2017 он

Хийж гүйцэтгэсэн ажил

Гүйцэтгэсэн ажлын нэр

Байршил

Захиалагч

Он

0

1

2

3

4

1

"Ачит Ихт" ХХК-ний салбар үйлдвэрийн баяжуулсан (шимт) уусмалын нөөцийн сангийн шугамын трассын дагууд байрзүйн зураглал

Орхон аймаг,
Баян-Өндөр сум

“Престиж Инженеринг” ХХК

2016 он

2

"Ачит Ихт" ХХК-ний салбар үйлдвэрийн баяжуулсан (шимт) уусмалын нөөцийн сангийн насос станцын барилгын талбайд байрзүйн зураглал

Орхон аймаг,
Баян-Өндөр сум

“Престиж Инженеринг” ХХК

2016 он

3

"Ачит Ихт" ХХК-ний салбар үйлдвэрийн ядуу уусмалын нөөцийн сангийн байрзүйн зураглал

Орхон аймаг,
Баян-Өндөр сум

“Престиж Инженеринг” ХХК

2016 он

4

"Ачит Ихт" ХХК-ний салбар үйлдвэрийн баяжуулсан (шимт) уусмалын нөөцийн сангийн барилгын улаан шугам, тэг тэнхлэг тавилт

Орхон аймаг,
Баян-Өндөр сум

“Престиж Инженеринг” ХХК

2016 он

5

"Ачит Ихт" ХХК-ний салбар үйлдвэрийн баяжуулсан (шимт) уусмалын нөөцийн сангийн барилга угсралтын үе шатны геодезийн хяналт, хэмжилт

Орхон аймаг,
Баян-Өндөр сум

“Престиж Инженеринг” ХХК

2016 он

6

"Ачит Ихт" ХХК-ний салбар үйлдвэрийн баяжуулсан (шимт) уусмалын нөөцийн сангийн байр зүйн зураглал

Орхон аймаг,
Баян-Өндөр сум

“Престиж Инженеринг” ХХК

2016 он

7

"Эрдэнэт Үйлдвэр" ХХК-ний 2х10000м3 эзлэхүүнтэй эргэлтийн усан сангийн байр зүйн зураглал

Орхон аймаг,
Баян-Өндөр сум

“Престиж Инженеринг” ХХК

2016 он

8

“Монгол Менежмент Төв” ХХК-ийн эзэмшлийн талбайд зориулсан геодези, байр зүйн зураглал

Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг

“Монгол Менежмент Төв” ХХК

2016 он

9

"Ногоон байгууламж, усан парк" төслийн A, B, C, D, E блокын тэг тэнхлэгийг газарт шилжүүлэх геодезийн хэмжилт

Улаанбаатар хот,
Хан-Уул дүүрэг

“БҮТИ” ХХК

2016 он

10

“Мандала” орон сууцны хотхоны Б3, Б4 блок барилгын геодезийн хяналт, хэмжилт

Улаанбаатар хот,
Баянзүрх дүүрэг

“Монкон Констракшн” ХХК

2016 он

11

Ус хуримтлуулах далангийн төслийн төлөвлөлтийн үеийн геодезийн хэмжилт,  дэвсгэр зураглал

Увс аймаг,
Хяргас сум

“Монгол Менежмент Төв” ХХК

2016 он

12

Үерийн хамгаалалтын сувгийн улаан шугам, тэг тэнхлэгийн геодезийн хэмжилт болон зураглал

Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг

“Монгол Менежмент Төв” ХХК

2016 он

13

Морингийн даваа орчмын шинэ суурьшлын бүс төлөвлөлтийн суурь судалгаа, ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах ажлын инженер геодезийн байрзүйн зураглал

Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг

“Ню Урбанизм” ХХК

2016 он

Холбоо барих  |

Ажлын байр