Зохиогчийн бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. © 2017 он.

Хөгжүүлсэн: М-Эйч-И ХХК

 2011 он

 2012 он

 2013 он

 2014 он

 2015 он

 2016 он

 2017 он

Хийж гүйцэтгэсэн ажил

Гүйцэтгэсэн ажлын нэр

Байршил

Захиалагч

Он

0

1

2

3

4

1

“Саусгоби Сэндс” ХХК-ийн Овоот толгой уурхайд хөндлөнгийн хяналт шалгалтын хэмжилт

Өмнөговь аймаг, Гурвантэс сум

“Саусгоби Сэндс” ХХК

2017 он

Холбоо барих  |

Ажлын байр