Зохиогчийн бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. © 2017 он.

Хөгжүүлсэн: М-Эйч-И ХХК

Холбоо барих  |

Ажлын байр

 

Зураг төсөл

Дараах төрлийн зураг төслийн үйлчилгээг мэргэжлийн өндөр түвшинд, сүүлийн үеийн програм хангамжаар хийж гүйцэтгэж байна. Үүнд :

 

Усны барилга байгyуламжийн зураг төслийн ажил:

• Уул уурхайн салбарын усны барилга байryуламжийн зураг төсөл боловсруулах

• Ус хангамжийн байгyуламж

• Услалтын систем

• Үер, уснаас хамгаалах байгyуламж

• Зам барилга байгyуламжийн ус зайлуулах систем

• Хаягдлын сан, барилга байгууламж

• Усан цахилгаан станцын судалгаа

 

 

Геодезийн зураглалын ажил:

• Бүх төрлийн масштабын байр зүйн зураглал

• Уул уурхайн бүх төрлийн зураглал

• Газар доорхи шугам сулжээний зураглал

• Авто болон төмөр замын геодезийн хэмжилт зураглал

• Агаар, сансрын зургийн боловсруулалт