Зөвлөх үйлчилгээ

“М-Эйч-И” ХХК нь захиалагч хувь хүн, хамт олон, компаниудад хүсэл сонирхолд нийцүүлэн дараах инженерингийн зөвлөх үйлчилгээг үзүүлнэ. Үүнд:

 

  • Төсөл, ТЭЗҮ боловсруулах
  • Зураг төсөл, техникийн шийдэл
  • Барилга угсралт, ашиглалтын үеийн чанар, аюулгүй байдлын үнэлэлт, дүгнэлт
  • Мэргэжлийн зөвлөгөө, сургалт
  • Барилга угсралтын менежмент

 

 

Зохиогчийн бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. © 2017 он.

Хөгжүүлсэн: М-Эйч-И ХХК

Холбоо барих  |

Ажлын байр